Girişimcilik Ve İnovasyon

Gelecek Girişimle Kazanılır…

Nedir bu “girişimcilik” dedikleri?

girisim_ALTERNATIFendeavor-gazete-ek25x35-01

Üniversiteyi bitirir bitirmez yapacaklarınıza alternatif olan tek bir şey var. O da kendi işinizin patronu olmak!

1996 yılında bir proje ödevi olarak başlanan günümüzün internet devi Google şu anda milyarlarca dolar kar yapan ve bir çok kişinin çalışmak istediği şirketler listesinde zirvedeki yerini bırakmıyor.

Aradan geçen 14 yıl boyunca yeni servis ve hizmetlerle yoluna devam eden Google, geçtiğimiz yıl rüzgar enerjisi santralleri, lokasyon bazlı projeler ve çeşitli mimarlık projelerine yatırımlarına devam ediyor.

İşte bu başarı hikayesinin arkasındaki düşünce girişimcilik! Eğer iki arkadaş 1998 yılında okuldan mezun oldukları zaman “Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok, insanların zaten kullandıkları bir arama motoru var” şeklinde düşünseydi şu anda milyarlarca dolarlık bir servetleri belki de hayal olarak kalacaktı.

Orta çağa kadar uzanan “entreprendere” yani “iş yapan” kökünden gelen girişimcilik her ne kadar çok geniş bir kapsam olsa da sektördeki fırsatları analiz ederek yeni ürün ya da iş fikri üretmek ya da mevcut bir hizmeti yenilikçi bir bakış açısıyla tekrar servis etme becerisi olarak tanımlanabilir.

Kar etmek maksadı ile sektördeki olası risklere karşı planlar üretmek ve gereken koşulları sağlamak girişimcilik olarak nitelendirilir.

Girişimde en önemli olan unsurlar yenilikçi, yaratıcı, fırsatları görebilmektir. Doğru zamanda, doğru projeye yatırım, yapmak ürün ve hedef kitle arasındaki mesafeyi kısaltan en önemli unsurdur.

Girişimcilik yalnızca yeni iş fikri demek değildir. Google örneğindeki gibi mevcut işini revize ederek geliştirmek ya da var olan bir ürünü farklılaştırarak satışları arttırmak da girişimcilik örneği olarak tanımlanabilir.

Her ne kadar bir çok girişim başarısızlıkla sonuçlansa da, hedefine ulaşan başarılı girişimler sektöre bir çok yenilik ve kolaylık kazandırmıştır.

girisim

Reklamlar
1 Yorum »

Türkiye’de girişimcilere destek veren kurumları biliyor musunuz?

Girişimcilik konusu Türkiye’de günden güne daha fazla önem kazanıyor. Girişimcilik için fikir dışında en az onun kadar önemli bir diğer nokta da hiç şüphesiz, çalışma olanakları veya finansman formatında verilen destekler. Kurumların girişimcilere sağlayabileceği destekleri kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Kuluçka (Incubation): Kar amacı gütmeyen kuruluşların veya uzun vadede kar amacı güden özel firmaların henüz fikir aşamasındaki projelerin hayata geçirilebilmesi için gerekli fiziksel koşulları sağladığı ve ‘abilik’ olarak nitelendirilebilecek düzeyde danışmanlık verdiği destek türü.

Tohum Sermayesi (Seed Funding): Bir fikrin hayata geçirilebilmesi için gerekli ilk sermayenin yakın akraba ve arkadaşlardan temin edildiği destek türü.

Melek Yatırımcı (Angel Investor): Projenin işlevsellik kazandığı fakat henüz kendisini finansal olarak çevirmeye yetmediği dönemde, bir kişi veya kurumun projeye sermaye koyarak ortak olmasını ifade eden destek türü.

Yatırım Sermayesi (Venture Capital): Gelir oluşturma safhasını geçmiş projeleri daha da geliştirebilmek için gerekli nakit akışını sağlayabilmek amacıyla yatırımcı havuzu kaynaklı bir ortaklık ile projenin sermayesinin büyütülmesini içeren destek türü.

Son dönemde girişimciler / girişimcilik için en gözde alan, gerek doğal giriş bariyerlerinin düşük olması gerekse henüz yazılımın profesyonel bir iş alanı haline gelememesi sebebiyle İnternet sektörü. Türkiye’deki girişimcilere destek veren kurumları ve hangi aşamada destek verdiklerini de aşağıdaki gibi listelemeye çalıştım. Hatalı açıklaması olan veya listeye eklenmemiş kurumların bilgisini gönderebilirseniz, listeyi daha sağlıklı hale getirebiliriz.

GİRİŞİMLERE VERGİSEL AVANTAJ SAĞLAYAN KURUMLAR

Kosgeb Girişimcilik Destek Programı – Kuluçka, Vergi Avantajı

Tobb Genç Girişimciler Kurulu – Kuluçka, Vergi Avantajı

Teknopark & Teknokent – Kuluçka, Vergi Avantajı – (BoğaziçiODTÜİTÜ, …)

GİRİŞİMCİLERE UYGUN FİZİKSEL KOŞULLARI VE DONANIMI SAĞLAYAN KURUMLAR

Etohum – Kuluçka, Tohum Sermayesi, Eğitim

Girişim Fabrikası – Kuluçka, Tohum Sermayesi

Kuluçka Merkezi, AveaLabs – Kuluçka

GİRİŞİMLERE FİNANSMAN SAĞLAYAN KURUMLAR

212 VC – Yatırım Sermayesi (Erken Dönem)

Aksoy Internet Ventures – Yatırım Sermayesi (Erken Dönem)

Endeavor – Melek Yatırımcı Ağı

Galata Business Angels – Melek Yatırımcı Ağı

Golden Horn Ventures – Yatırım Sermayesi (Erken Dönem)

Ilab – Yatırım Sermayesi

Inovent – Kuluçka, Tohum Sermayesi

Inventram – Kuluçka, Tohum Sermayesi

Inventures – Tohum Sermayesi, Melek Yatırımcı

Labx – Melek Yatırımcı Ağı

Tımar Ventures – Yatırım Sermayesi

Turkven – Yatırım Sermayesi

Verusa – Yatırım Sermayesi

Young Turk Ventures – Melek Yatırımcı

4 Yorumlar »